Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút

MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + z – 5 =0. Điểm nào dưới đây thuộc (P)?

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy)?

Câu 18: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm A(2;3;0) và vuông góc với mặt phẳng (P): x + 3y – z + 5 =0?

Câu 21: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

Câu 26: Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng 2a.

Câu 29: Trong I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là M(1; -2; 3). Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm I, bán kính IM?

Câu 35: Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

CHI TIẾT ĐỀ THI

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017      Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017

ĐÁP ÁN CHI TIẾT “Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017”

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi THPT Quốc gia môn Toán bộ GD-ĐT năm 2017