Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018

Câu 3: Thu nhập bình quân đầu người của quốc gia X hiện tại là 2000 USD/1 người / 1 năm. Biết mức tăng trưởng GDP (tổng thu nhập quốc dân)của quốc gia đó là 6% một năm và mức gia tăng dân số của quốc gia đó là 1% một năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm nữa thì mức thu nhập bình quân đầu người của quốc gia X lớn hơn 10 000 USD/ 1 người / 1 năm?

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x –  3y + z – 10 = 0. Trong các điểm sau, điểm sau nằm trên mặt phẳng (P)?

Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;1;1) và B(1;3;-5). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu 9: Có 12 bóng đèn, trong đó có 7 bóng tốt. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để lấy được ít nhất 2 bóng tốt.

Câu 10: Cho hình chón S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) là a. Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD)?

Câu 17: Cho a, b, x, y là các số thực dương, a#1, b#1. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu 18: Điểm M trong hình vẽ bên biểu diễn số phức có phần thực là:

Câu 34: Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông ABCD cạnh a có hai đỉnh liên tiếp A, B nằm trên đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ. Mặt phẳng (ABCD) tạp với đáy hình trụ góc 45 độ. Tính thể tích khối trụ.

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Qúy Đôn – Hà Nội lần 2 – 2018