GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 – năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 – năm 2018
Thi thử THPT Quốc gia
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi:
Câu 18: Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc là bằng nhau.

Câu 19: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4. Tính diện tích xung quanh của hình nón.

Câu 25: Cho tam giác đều ABC cạnh a. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thằng BC và vuôn góc với mặt phẳng (ABC). Trong (P), xét đường tròn (C) đường kính BC. Tính bán kính của mặt cầu chứa đường tròn (C) và đi qua điểm A.

Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;1;1), B(2;3;0). Biết rằng tam giác ABC có trực tâm H(0;3;2), tìm tọa độ của điểm C.

Câu 33: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh bằng 1. Thể tích của khối trụ đó.

Đề thi và hướng dẫn giải chi tiết:

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

 

 

 

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 - năm 2018

Thảo luận cho bài: GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quốc Học Huế – lần 2 – năm 2018