Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 2

Câu 31 – 35:

Trả lời:
  • 31 – D; 32 – B; 33 – B; 34 – D; 35 – D
  • Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 2
Câu 36 – 40:

Trả lời:
  • 36 – C; 37 – B; 38 – A; 39 – D; 40 – C
Câu 41 – 45:

Trả lời:
  • 41 – B; 42 – C; 43 – B; 44 – B; 45 – A
  • Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng - Đề 2

    Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 2

Câu 46 – 50:

Trả lời:
  • 46 – D; 47 – A; 48 – C; 49- B; 50 – C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 2