Sự nhân lên của virus trong tế bào vật chủ

Sự nhân lên của virus trong tế bào vật chủ Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Trong tế bào vật chủ, virus nhân lên như thế nào ? các virus khác nhau thì quá trình nhân lên có khác...

Cấu trúc các loại virus

Cấu trúc các loại virus Virus gây bệnh và ứng dụng của virus trong thực tiễn Virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ chỉ quan sát được dưới kính hiển vi...

Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật Vi sinh vật là những cơ thể có kích thước nhỏ bé, vậy kích thước cơ thể có...

Quá trình giảm phân

Quá trình giảm phân Ta đã được biêt nguyên phân là cách mà các tế bào tạo ra các tế bào giống mình về đặc điểm di truyền, là cách mà cơ thể lớn lên.Vậy còn quá trình hình...

Chu kỳ tế bào- Nguyên phân

Chu kỳ tế bào- Nguyên phân Quá trình giảm phân Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp hoặc từ khi tế bào đó được sinh ra cho tới khi nó phân...

Hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào Chu kỳ tế bào- Nguyên phân Như chúng ta đã biết, sinh vật thực hiện quá trình hô hấp là lấy vào khí oxy thải ra khí cacbonic vậy liệu ở đơn vị cấu tạo...