Năng lượng và vật chất trong tế bào

Năng lượng và vật chất trong tế bào Enzyme và vai trò của enzyme trong chuyển hóa vật chất Mỗi cơ thể sống đều dùng năng lượng để thúc đẩy quá trình sống. Sự sinh trưởng của tế bào,...

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất Năng lượng và vật chất trong tế bào Tế bào đã thực hiện quá trìn trao đỏi vật chất với môi trường bằng cách nào ? I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 1. Khái...

Cấu tạo của tế bào nhân thực

Cấu tạo của tế bào nhân thực Vận chuyển các chất qua màng sinh chất Sinh vật nhân thực bao gồm nhóm thực vật, động vật, nấm.Tế bào động vật có những đặc điểm gì khác biệt với tế...

Cấu tạo của tế bào sinh vật nhân sơ

Cấu tạo của tế bào sinh vật nhân sơ Cấu tạo của tế bào nhân thực Tạo sao vi khuẩn được thuộc nhóm sinh vật nhân sơ ? Đặc điểm cấu tạo chung của nhóm sinh vật nhân sơ...

Axit nucleic

Axit nucleic Cấu tạo của tế bào sinh vật nhân sơ Axit nucleotit là đại phân tử hữu cơ có chức năng chứa đựng và bảo quản thông tin di truyền của tế bào, axit nucleotit gồm hai loại...

Cấu trúc và chức năng của protein

Cấu trúc và chức năng của protein Axit nucleic Tại sao trâu và bò cùng ăn cỏ mà vị thịt của trâu lại khác thịt bò ? Ngoài ADN và ARN thì prôtêin cũng là một đại phân tử...

Cacbonhidrat và lipit

Cacbonhidrat và lipit Cấu trúc và chức năng của protein Các nguyên tố hoá học trong cơ thể sống tương tác với nhau để tạo nên các đại phân tử hữu cơ quan trọng với cơ thể sống như...

Nguyên tố hoá học và nước

Nguyên tố hoá học và nước Cacbonhidrat và lipit Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm những điểm chung trong cấu tạo của thể giới vô sinh và hữu sinh là đều được cấu tạo bởi các nguyên...