Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ bé, chỉ có thể nhìn rõ dưới kính hiển vi phần lớn là sinh vật đơn bào hoặc tập hợp đơn bào.

Liệu kích thước nhỏ bé như vậy thì quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của VSV có đặc trưng riêng nào so với quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào mà chúng ta đã được tìm hiểu ở các phần trước ?

I. Khái quát
1. Khái niệm
– Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ bé, kích thước hiển vi.
2. Đặc điểm
– Phần lớn là cơ thể đơn bào hoặc tập hợp đơn bào
– Hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh: do kích thược cơ thể nhỏ, diện tích tiếp xúc và trao đổi chất lớn.
– Sinh trưởng và phát triển nhanh
– Phân bố rộng: có ở hầu khắp các môi trường: nước, không khí, đất, sinh vật…

Vi khuẩn E.coli ( trực khuẩn đường ruột, vi khuẩn này được sử dụng nhiều trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vi sinh vật)

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

II.Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

1.Các loại môi trường cơ bản ( trong phòng TN)

-Trong phòng thí nghiệm; căn cứ vào các chất dinh dưỡng; người ta chia thành ba loại môi trường nuôi cấy:

+ Môi trường tự nhiên: VD dịch chiết khoai tây,…

+ Môi trường tổng hợp: dung dịch đường glucose 10%,…

+ Môi trường bán tổng hợp: canh thịt + 10ml dung dịch đường glucose 10%

2 Các kiểu dinh dưỡng

Dựa vào nguồn năng lượng và nguồn carbon chủ yêu mà người ta phân ra 4 kiểu dinh dưỡng:

III. Hô hâp và lên men.

Bảng so sánh hô hấp và lên men:

Thảo luận cho bài: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật