Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất Enzim và vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất GIẢI BÀI TẬP KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I. CÂU HỎI SÁCH...

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất GIẢI BÀI TẬP TẾ BÀO NHÂN SƠ I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ▼ Kích thước nhỏ Đem lại...

Axit Nucleic (tiếp)

Axit Nucleic (tiếp) Tế bào nhân sơ GIẢI BÀI TẬP AXIT NUCLÊIC I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ▼ Quan sát hình 6.1 SGK Sinh học 10 và mô tả cấu trúc của...

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (tiếp)

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (tiếp) Axit Nucleic (tiếp) GIẢI BÀI TẬP VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN Tốc độ khuếch tán...

Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 Tế bào nhân thực (tiếp theo) Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (tiếp) GIẢI BÀI TẬP TẾ BÀO NHÂN THỰC TIẾP THEO I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ▼ Tế bào...

Tế bào nhân thực

 Tế bào nhân thực Tế bào nhân thực (tiếp theo) GIẢI BÀI TẬP TẾ BÀO NHÂN THỰC I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU, THẢO LUẬN ▼ Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân...

Các nguyên tố hóa học và nước

Các nguyên tố hóa học và nước Tế bào nhân thực GIẢI BÀI TẬP CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Cấu trúc và dặc tính hoá lí của nước Phân tử...

Các giới sinh vật

Các giới sinh vật Các nguyên tố hóa học và nước GIẢI BÀI TẬP CÁC GIỚI SINH VẬT A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG Vào thế kỉ XVIII, nhà phân loại học Caclinê chia tất cả sinh vật thành...

Các cấp tổ chức của thế giới sống

Các cấp tổ chức của thế giới sống Các giới sinh vật GIẢI BÀI TẬP CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ▼ Sinh vật khác...

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác. Tác nhân gây bệnh rất đa dạng : có thể là vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên...