Enzim và vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Enzim và vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Hô hấp tế bào (tiếp)

GIẢI BÀI TẬP ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA

ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

▼ Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa giả định. Mủi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường?

Enzim và vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Enzim và vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Trả lời:

Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất H sẽ tăng một cách bất thường.

B. PHẦN GIẢI BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 54 SGK sinh học 10: Nêu cấu trúc và cơ chẽ hoạt động của enzim.

Trả lời:

– Cấu trúc của enzim:

+ Có thế có thành phần chĩ là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin.

+ Có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất gọi là trung tâm hoạt động tương thích với cấu hình không gian của cơ chất.

– Cơ chê tác động của enzim:

Thoạt đầu, enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức hợp enzim – cơ chất. Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau, enzim tương tác với cơ chất đế tạo ra sản phẩm và enzim được giải phóng.

Giải bài tập 2 trang 54 SGK sinh học 10:  Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu cùa một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm, thậm chí bị mất hoàn toàn?

Trả lời:

Khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim, thì hoạt tính của enzim đó bị giảm, thậm chí bị mất hoàn toàn, vì enzim là prôtêin nên sẽ bị biến tính ở nhiệt độ cao, dẫn đến trung tâm hoạt động của enzim bị biến đổi không thế khớp với cơ chất, khiến cho enzim không còn hoạt động xúc tác nữa.

Giải bài tập 3 trang 54 SGK sinh học 10: Tế bào nhân thực có các bào quan, có màng bao bọc, củng như có lưới nội chất chia tẽ bào chât thành những xoang tương đối cách biệt có lợi ích gì cho sự hoạt động của các enzim? Giải thích?

Trả lời:

Tế bào nhân thực có các bào quan, có màng bao bọc, cũng như có lưới nội chất chia tế bào chất thành những xoang tương đối cách biệt giúp cho hoạt động của các enzim được thuận lợi, các phản ứng xảy ra không chồng chéo nhau.

Giải bài tập 4 trang 54 SGK sinh học 10: Tế bào có thể tự điều chính quá trình chuyển hóa vật chất bàng cách nào?

Trả lời:

Tế bào có thể tự điều chinh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách điều chĩnh hoạt tính của các enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.

 

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Tại sao một sô ngitời khi tiêm một số loại thuốc kháng sinh có thể bị chết ngay lập tức vì sốc nếu như không thử thuốc trước?

Trả lời:

vì những người này không có hoặc có không đủ lượng enzim phân giải thuốc.

Thảo luận cho bài: Enzim và vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất