Vận chuyển các chất qua màng sinh vật

Vận chuyển các chất qua màng sinh vật

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  50 SGK Sinh học lớp 10

******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Thế nào là vận chuyển thụ động?

Hướng dẫn giải

Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có nồng độ cao khuếch tán đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là sự thẩm thấu.

Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sinh chất bằng hai cách:

– Trực tiếp khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép.

– Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào.

Vận chuyển các chất qua màng sinh vật

Vận chuyển các chất qua màng sinh vật

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Hướng dẫn giải

Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động:

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau.

Hướng dẫn giải

Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Hướng dẫn giải

Khi tế bào tiến hành quá trình ẩm bào trong điều kiện môi trường có rất nhiều chất ở xung quanh thì tế bào sử dụng các thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất để chọn lấy những chất cần thiết đưa vào tế bào.

*****

“Có công mài sắt có ngày nên kim”

“Chúc các em học tập tốt”

Thảo luận cho bài: Vận chuyển các chất qua màng sinh vật