Đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018

Một số câu hỏi có trong đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018

Câu  13: Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập {1,2,..,10} và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai là:

Câu 36: Bạn A có một tấm bìa hình trong (như hình vẽ), bạn ấy muốn dùng tấm bìa đó tạp thành một cái phễu hình nón, vì vậy bạn phải cắt bỏ phần quạt trong AOB rồi dán hai bán kính OA và OB lại với nhau. Gọi x là góc ở tâm của hình quạt tròn dùng làm phếu. Giá trị x để thể tích phễu lớn nhất là:

Đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh lần 1 – 2018