Chương VII: Bài tập phóng xạ, vật lý hạt nhân

Chương VII: Bài tập phóng xạ, vật lý hạt nhân Chương VI: Bài tập tia x, lượng tử ánh sáng Bài tập phóng xạ, định luật phóng xạ, độ phóng xạ vật lý lớp 12 ôn thi quốc gia,...

Chương VII: Bài tập năng lượng hạt nhân

Chương VII: Bài tập năng lượng hạt nhân Chương VII: Bài tập phóng xạ, vật lý hạt nhân Bài tập năng lượng liên kết hạt nhân, năng lượng phản ứng hạt nhân vật lý phổ thông lớp 12 ôn...

Chương VI: Bài tập tia x, lượng tử ánh sáng

Chương VI: Bài tập tia x, lượng tử ánh sáng Bài tập tia x, tia Laze, quang phát quang. Các dạng bài toán tia x, tia Laze, quang phát quang vật lý lớp 12 chương lượng tử ánh sáng...

Chương V: Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc

Chương V: Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc Chương V: Bài tập vật giao thoa hỗn hợp ánh sáng, giao thoa ánh sáng trắng Các dạng bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc. Phương pháp giải...

Chương V: Bài tập tán sắc ánh sáng

Chương V: Bài tập tán sắc ánh sáng Chương V: Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc Bài tập sóng ánh sáng, dạng bài tập tán sắc ánh sáng chương trình vật lý lớp 12 ôn thi Quốc...