Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia 2017 Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi Câu 81: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và...