Đề thi thử môn GDCD trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

BQT website gửi đến các bạn học sinh “Đề thi thử môn GDCD trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018″.
Chúc các bạn ôn thi và làm bài tốt trong kì thi sắp tới.

Câu 81: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng?
A: Từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi
B: Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
C: Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
D: Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi
Câu 82:Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:
A: các quy tắc quản lý nhà nước
B: các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
C: các quan hệ lao động
D: các quan hệ công cụ nhà nước
Câu 83: Có mấy loại vi phạm pháp luật?
A: Sáu loại
B: Ba loại
C: Năm loại
D: Bố loại

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn GDCD trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018