Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh năm 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh năm 2018
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi:

Câu 1: Vi phạm hình sự là hành vi
A: xâm phạm các quan hệ lao động
B: nguy hiểm cho xã hội
C: trái phong tục tập quán
D: trái chuẩn mực đạo đức

Câu 2: Hai vợ chồng anh T cùng làm trong cơ quan nhà nước. Mỗi lần con ốm, anh T luôn bắt vợ phải nghỉ làm. Hành vi này của anh T đã vi phạm vào nội dung nào dưới đây về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng?
A: Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt
B: Thực hiện các chức năng gia đình
C: Nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật
D: Nuôi con theo quy định của pháp luật

Câu 3: Anh K và anh D làm việc cùng một cơ quan, có cùng mức thu nhập như nhau. Anh K sống độc thân, anh D có mẹ già và con nhỏ. Anh K phải đóng thuế thu nhập cá nhân gấp đôi anh D. Điều này cho thấy việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý còn phụ thuộc vào
A: địa vị của anh K và anh D
B: điều kiện làm việc cụ thể của anh K và anh D
C: điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của anh K và anh D
D: độ tuổi của anh K và anh D

Câu 4: Hành vi xâm hại tới các quan hệ tài sản là vi phạm pháp luật
A: kỷ luật
B: hành chính
C: dân sự
D: hình sự

Câu 5: Nhà nước ban hành pháp luật phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền nhằm mục đích nào dưới đây?
A: Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước
B: Bảo vệ quyền và lợi ích của công dân
C: Bảo vệ quyền và lợi ích của xã hội
D: Bảo về quyền và lợi ích của tổ chức

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh năm 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh năm 2018