Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 – 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 – 2018
Môn thi: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 50 phút

Một số câu hỏi có trong đề thi:
Câu 15: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong giao hữu giữa các dân tộc là gì?
A: Bình đẳng
B: Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số
C: Các bên cùng có lợi
D: Đoàn kết giữa các dân tộc

Câu 16: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi pháp pháp luật?
A: Trái pháp luật
B: Có lỗi
C: Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện
D: Không thích hợp

Câu 17: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:
A: Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật
B: Công dân nào do thiết hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý
C: Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau
D: Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật

Câu 18: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện chủ thể áp dụng pháp luật
A: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy
B: Người tham gia giao thông không vượt đèn đỏ khi qua ngã tư
C: Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước
D: Anh A, chị B đến UBND đăng kí kết hôn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 - 2018

Đáp án “Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 – 2018”

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 - 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Chuyên Lương Thế Vinh lần 1 – 2018