Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018
Bài thi: Khoa học xã hội
Môn thi: GDCD
Thời gian làm bài: 50 phút

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi:
Câu 81:
Khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, ông Q được người cán bộ nhận hồ sơ giải thích rằng cá nhân không có quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Để bảo vệ quyền lời của mình ông Q cần căn cứ vào nội dung nào dưới đây vể bình đẳng trong kinh doanh?
A: Công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm
B: Công dân được pháp luật cho phép kinh doanh bất cứ ngành nghề nào
C: Công dân có quyền tự do tuyệt đối về lựa chọn ngành nghề kinh doanh
D: Công dân có quyền chủ động mở rộng quy mô, ngành, nghề kinh doanh

Câu 82: Thấy B đi chơi với người yêu của mình tên là S, V cho rằng B tán tỉnh S nên đã bắt và nhốt B tại phòng trọ của mình. Mặc cho S khuyên can nhưng V vẫn không thả B mà còn gọi thêm bạn là M và N đến. Cả V, M và N cùng đánh B rồi thả cho B về. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A: Anh V, anh M và anh N
B: Anh V, chị S, anh M và anh N
C: Anh V, chị S và anh B
D: Anh M và anh N và anh B

Câu 83: Hành vi nào sau đây không phải chịu trách nhiệm pháp lý?
A: Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông
B: Kinh doanh không đóng thuế
C: Kinh doanh không đóng theo giấy phép kinh doanh
D: Không tụ tập đua xe trái phép

Câu 84: Anh S và anh K được nhận vào làm việc tại Công ty điện tử Z. Do anh S có bằng tốt nghiệp loại khá nên được Giám đốc bố trí làm việc ở phòng nghiên cứu thị trường. Còn anh K có bằng tốt nghiệp trung bình nên Giám đốc sắp xếp ở tổ bán hàng. Thấy vậy, anh S thắc mắc và cho rằng đó là sự bất bình đẳng trong lao động. Trong tình huống trên, Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung nào trong công dân bình đẳng thực hiện quyền lao động?
A: Người sử dụng lao động có quyền bố trí công việc theo sở thích
B: Người lao động có quyền làm bất cứ việc gì
C: Người lao động có chuyên môn được người sử dụng lao động ưu đãi
D: Người sử dụng lao động đối xử bình đẳng với người lao động

Đề thi chi tiết:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018

Đáp án “Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018”

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2018