Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

GIẢI BÀI TẬP TẾ BÀO NHÂN SƠ

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

▼ Kích thước nhỏ Đem lại ưu thế gì cho tế bào nhân sơ?

Trả lời:

Kích thước nhỏ giúp tế bào trao đổi chất với môi trường nhanh chóng, làm cho tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn.

▼ NẾu loại bỏ thành tể bào của các loại vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tê bào trần này vào trong dung dịch có nồng độ các chất tan bàng nồng độ các chất tan có trong tế bào thì tất cả các tế bào trần đều có dạng hình cầu. Từ thí nghiệm này ta có thể rút ra nhận xét gì về vai trò của thành tế bào?

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ

Trả lời:

Ta có thể rút ra nhận xét: Thành tế bào có vai trò quy định hình dạng tê bào.

B. CÂU HỎI VÀ BẢI TẬP

Giải bài tập 1 trang 34 SGK sinh hoc 10: Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Trả lời:

Thành tế bào vi khuẩn quy định hình dạng tế bào.

Giải bài tập 2 trang 34 SGK sinh hoc 10: Tế bào chất là gì ?

Trả lời:

Tế bào chất là vùng tế bào nằm giừa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân.

Giải bài tập 3 trang 34 SGK sinh hoc 10: Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.

Trả lời:

– Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển.

– Lông giúp vi khuẩn bám được vào bề mặt tế bào người. 

Giải bài tập 4 trang 34 SGK sinh hoc 10: Nêu vai trò của vùng nhân dối với tế bào vi khuẩn.

Trả lời:

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn chứa vật chất di truyền là 1 phân tử ADN dạng vòng, một số tế bào vi khuẩn ngoài vùng nhân-còn có thêm plasmit.

Giải bài tập 5 trang 34 SGK sinh hoc 10: Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?

Trả lời:

Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp tế bào TĐC với môi trường một cách nhanh chóng nên chúng có tốc độ sinh sản rất nhanh.

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Lợi dụng đặc tính sinh sản rất nhanh của vi khuẩn nói riêng và vi sinh vật nói chung người ta ứng dụng gì vào thực tiễn ?

Trả lời:

Lợi dụng đặc tính sinh sản rất nhanh của vi khuẩn nói riêng và vi sinh vật nói chung người ta có thể chuyển các gen quy định các prôtêin của tế bào nhân chuẩn (tế bào của người) vào tế bào vi khuẩn để nhờ vi khuẩn tổng hợp ra prôtêin với số lượng lớn trong thời gian tương đối ngắn.

Thảo luận cho bài: Tế bào nhân sơ