Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (tiếp)

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (tiếp)

Axit Nucleic (tiếp)

GIẢI BÀI TẬP VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Trả lời:

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào:

+ Nhiệt độ môi trường: nhiệt độ càng cao thì sự khuếch tán xảy ra càng nhanh.

+ Sự chênh lệch nồng độ chất tan càng cao thì sự khuếch tán xảy ra càng nhanh. 

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (tiếp)

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (tiếp)

Giải bài tập 1 trang 50 SGK sinh học 10: Thế nào là Vận chuyển thụ động?

Trả lời:

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng, dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

Giải bài tập 2 trang 50 SGK sinh học 10:  Phân biệt giữa vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Trả lời: 

Vận chuyển thụ động                                                                                                    

1.    Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.                                                                                       

2.     Không tiêu hao năng lượng.

Vận chuyển chủ động

1.    Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

2.    Tiêu hao năng lượng.

Giải bài tập 3 trang 50 SGK sinh học 10:  Tại sao muốn rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Trả lời:

Ta phải thường xuyên vảy nước vào rau đế nước thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên, rau không bị héo.

Giải bài tập 4 trang 50 SGK sinh học 10:  Khi tiến hành ẩm bào, làm thể nào để tể bào có thể chọn dược các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Trả lời:

Khi tiến hành ẩm bào, tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có d xung quanh đế đưa vào tế bào là nhờ thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất.

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Tại sao khi ta chẻ nhỏ cọng rau muống và ngâm vào nước thì chúng bị cong ngược ra phía ngoài?

Trả lời:

Các cọng rau muống bị cong ngược ra phía ngoài là vì:

– Phía biểu bì (ngoài) có lớp cutin ngăn không cho nước thẩm thâu vào tế bào.

– Phía trong cọng rau không có lớp cutin, nước thẩm thấu vào tế bào làm tê bào trương lên nên phía trong cọng rau dài hơn phía biểu bì, kết quả là cọng rau cong ra phía ngoài.

Thảo luận cho bài: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (tiếp)