Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Hôm nay, ban quản trị website https://soanbai123.com xin gửi đến các bạn học sinh “Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018”

Các bạn thử làm bài với thời gian quy định là 90 phút và đối chiếu với đáp án nhé.
Chúc các bạn học tập tốt và có kết quả cao trong kì thi sắp tới.
Xem thêm:

Đề thi thử Toán trường THPT số 2 Mộ Đức – Quảng Ngãi lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Kinh Môn – Hải Dương lần 2 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng lần 1 – 2018