Đề Văn vào lớp 10 trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2017-2018

Đề Văn vào lớp 10 trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội gồm ba câu, câu 2 yêu cầu thí sinh bình luận cách dỗ con phản khoa học của nhiều phụ huynh; câu 3 nêu cảm nhận về bài “Mùa xuân nho nhỏ”.

Đề Văn vào lớp 10 trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Thảo luận cho bài: Đề Văn vào lớp 10 trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2017-2018