Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 – 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 – 2018

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 2018
Môn thi: Ngữ văn
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm)

a. Thế nào là khởi ngữ?
b. Xác định thành phần khởi ngữ trong các câu sau:
– Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động,
(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
– Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
c. Hãy viết lại câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ: Anh ấy làm bài cẩn thận lắm. 

Câu 2 (3,0 diêm)

Viết một đoạn văn nghị luận từ 10 đến 15 câu trình bày suy nghĩ của em về tính trung thực của con người.

Câu 3 (5,0 điểm)

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 - 2018

Cảm nhận về đoạn trích sau:

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…
(Viếng lăng Bác – Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập 2 – NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 58.59)

—————— Hết……………………..

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 – 2018