Đề thi vào lớp 10 môn văn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn văn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 2018

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.


Câu 1 (2,0 điểm).

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:

Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng. Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản. Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen”.

(Những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê, Ngữ văn 9, tập 2, Nxb Giáo dục, 2009, tr.114)

a) Xác định những phương thức biểu đạt trong đoạn văn trên.

b) Chỉ ra 02 phép liên kết trong đoạn văn.

c) “chúng tôi” là những nhân vật nào trong tác phẩm?

d) Hình ảnh “những con quỷ mắt đen” thể hiện điều gì?

Câu 2 (3,0 điểm).

Thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa?

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em. Trong đoạn văn có ít nhất một câu chứa thành phần biệt lập tình thái (gạch chân dưới thành phần biệt lập tình thái đó).

Câu 3 (5,0 điểm).

Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.

Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe.
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.

Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao.
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.

(Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận, Ngữ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục, 2009, tr.140)

———— Hết —————

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn văn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 2018