Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 – 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 – 2018
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I: Đọc – Hiểu (4 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh Bệu thì đích là người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì. Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! rồi đây biết làm ăn buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước…Lại còn bao nhiêu người làng tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa?”

(Trích Ngữ văn 9, tập một)

1. Đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? (0,5 điểm)
2. Xác định thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn trên? (0,5 điểm)
3. Đoạn văn trên sử dụng hình thức ngôn ngữ nào? đối thoại, độc thoại hay độc thoại nội tâm? Nêu tác dụng của việc lựa chọn hình thức đó. (1 điểm)
4. Viết đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày cảm nhận của em về đoạn trích trên? (2 điểm)

Phần II: Làm văn (6 điểm)

Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.

(Trích Nói với con – Y Phương, Ngữ văn 9, tập hai)

—–HẾT—–

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 – 2018