Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Hưng Yên năm 2017 – 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Hưng Yên năm 2017 – 2018
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học: 2017 – 2018
BÀI THI: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề
Câu I. (5,0 điểm)
Đọc đoạn thơ dưới đây và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 6.
…Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ.
Bên trời góc bể bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân Lai cách mẩy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm…
Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Hưng Yên năm 2017 - 2018
(Theo Ngữ văn 9, Tập một – NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
1. Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
2. Từ nguyệt trong câu thơ Tưởng người dưới nguyệt chén đồng là từ thuần Việt hay Hán Việt? Em hãy nêu ý nghĩa của từ đó.
3. Đoạn thơ trên thể hiện tâm trạng của nhân vật nào? Nhân vật đang ở trong hoàn cảnh nào?
4. Trong đoạn thơ trên nhân vật nhớ tới những ai?
5. Chỉ và nêu ra hiệu quả của một biện pháp trong 2 câu thơ:
Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
6. Viết đoạn văn diễn dịch (8 đến 10 câu), trong đó có sử dụng một phép thế (gạch chân từ ngữ sử dụng phép thế) với câu chủ đề:
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không nên chỉ biết sống cho riêng mình.
 Câu II. (5,0 điểm)
 Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long. Từ đó, em hãy nhận xét ngắn gọn về tình cảm của tác giả dành cho người lao động.
———-HẾT———-

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Hưng Yên năm 2017 – 2018