Đề thi và gợi ý giải đề môn Văn vào lớp 10 ở TP HCM năm 2018-2019

Đề Văn được đánh giá bám sát kiến thức trọng tâm của chương trình lớp 9, có tính thực tế, hướng học sinh đến các vấn đề của xã hội. Mời các em tham khảo Đề thi và gợi ý giải đề môn Văn vào lớp 10 ở TP HCM năm 2018-2019.

Gợi ý giải đề Văn vào lớp 10 ở TP HCM
Gợi ý giải đề Văn vào lớp 10 ở TP HCM
Gợi ý giải đề Văn vào lớp 10 ở TP HCM
Gợi ý giải đề Văn vào lớp 10 ở TP HCM
Gợi ý giải đề Văn vào lớp 10 ở TP HCM
Gợi ý giải đề Văn vào lớp 10 ở TP HCM

Gợi ý giải đề Văn tuyển sinh vào lớp 10 ở TP HCM của thầy Nguyễn Hữu Dương (THPT Vĩnh Viễn).

Mạnh Tùng

Thảo luận cho bài: Đề thi và gợi ý giải đề môn Văn vào lớp 10 ở TP HCM năm 2018-2019