Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2017 – 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2017 – 2018

TỈNH ĐĂK LĂKĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học: 2017 – 2018
MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi tiếp trong loạt đề thi vào lớp 10 môn Văn là đề thi của tỉnh Đắk Lắk. Bao gồm 3 câu hỏi tự luận, câu luân về phần đọc hiểu, câu 2 nghị luận xã hội, câu 3 phần làm văn.

Câu 1. (2,0 điểm)

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

“Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.”

(Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du, Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2016, tr 94)
1) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. (0,5 điểm)
2) Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng những từ láy nào? (0,5 điểm)
3) Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép điệp từ của đoạn trích trên. (1,0 điểm)

 

Câu 2. (3,0 điểm)

“Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích”
(Albert Einstein)
Hãy viết bài văn ngắn (khoảng 250 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

Câu 3. (5,0 điểm)

Cảm nhận về tình yêu cha đằm thắm của nhân vật bé Thu trọng truyện ngắn Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng) .

 

———-HẾT———-

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Đắk Lắk năm 2017 – 2018