Đề thi thử Toán THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2 – 2018

“Đề thi thử Toán THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2 – 2018″. 

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tính thể tích tứ diện OABC biết A,B,C lần lượt là giao điểm của mặt phẳng 2x – 3y + 4z + 24 = 0 với trục Ox, Oy, Oz

Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD, G là điểm nằm trong tam giác SCD, E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Thiết diện của hình chóp khi cắt chóp khi cắt bởi mặt phẳng (EFG) là

 

 

Thảo luận cho bài: Đề thi thử Toán THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2 – 2018