Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 4) – Đề 2

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 4) – Đề 2
Mời các bạn tham khảo thêm bài:
Câu 26 – 30:

Trả lời:
 • 26 – B; 27 – B; 28 – C; 29 – B; 30 – C
Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 4) - Đề 2

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 4) – Đề 2

Câu 31 – 35:

Trả lời:
 • 31 – C; 32 – D; 33 – A; 34 – D; 35 – C
Câu 36 – 40:

Trả lời:
 • 36 – B; 37 – B; 38 – B; 39 – C; 40 – B
Câu 41 – 45:

Trả lời:
 • 41 – A; 42 – D; 43 – B; 44 – A; 45 – C
Câu 46 – 50:


Trả lời:
 • 46 – B; 47 – C; 48 – C; 49 – B; 50 – A
 • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 4) – Đề 2
 • Câu 1 – 5:

  Trả lời:
  • 1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – D
  Câu 6 – 10:

  Trả lời:
  • 6 – B; 7 – A; 8 – B; 9 – D; 10 – C
  Câu 11 – 15:

  Trả lời:
  • 11 – D; 12 – C; 13 – C; 14 – D; 15 – C
  Câu 16 – 20:

  Trả lời:
  • 16 – D; 17 – B; 18 – A; 19 – D; 20 – A
  Câu 21 – 25:

  Trả lời:
  • 21 – B; 22 – C; 23 – A; 24 – C; 25 – B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 4) – Đề 2