Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hải Hậu C, Nam Định – Đề 2

Đề thi thử môn Toán THPT Hải Hậu C, Nam Định – Đề 2
Mời các bạn tham khảo thêm bài:
Câu 26:
 • D
Câu 27:
 • A
Câu 28:
 • D
Đề thi thử môn Toán THPT Hải Hậu C, Nam Định - Đề 2

Đề thi thử môn Toán THPT Hải Hậu C, Nam Định – Đề 2

Câu 29:
 • C
Câu 30:
 • C
Câu 31:
 • A
Câu 32:
 • C
Câu 33:
 • C
Câu 34:
 • D
Câu 35:
 • A
Câu 36:
 • C
Câu 37:
 • D
Câu 38:
 • B
Câu 39:
 • D
Câu 40:
 • B
Câu 41:
 • B
Câu 42:
 • B
Câu 43:
 • B
Câu 44:
 • A
Câu 45:
 • D
Câu 46:
 • C
Câu 47:
 • D
Câu 48:
 • B
Câu 49:
 • C
Câu 50:
 • B
 • Đề thi thử môn Toán THPT Hải Hậu C, Nam Định – Đề 2
 • Câu 26 – 30:

  Trả lời:
  • 26 – B; 27 – B; 28 – C; 29 – B; 30 – C
  Câu 31 – 35:

  Trả lời:
  • 31 – C; 32 – D; 33 – A; 34 – D; 35 – C
  Câu 36 – 40:

  Trả lời:
  • 36 – B; 37 – B; 38 – B; 39 – C; 40 – B
  Câu 41 – 45:

  Trả lời:
  • 41 – A; 42 – D; 43 – B; 44 – A; 45 – C
  Câu 46 – 50:


  Trả lời:
  • 46 – B; 47 – C; 48 – C; 49 – B; 50 – A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hải Hậu C, Nam Định – Đề 2