Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế

Đề thi thử  môn Toán THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế
Mời các bạn tham khảo thêm bài:
Câu 1 – 5:

Trả lời:
  • 1 – C; 2 – A; 3 – D; 4 – C; 5 – B
Câu 6 – 10:

Trả lời:
  • 6 – B; 7 – D; 8 – C; 9 – C; 10 – A
Đề thi thử  môn Toán THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế

Đề thi thử  môn Toán THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế

Câu 11 – 15:

Trả lời:
  • 11 – A; 12 – B; 13 – B; 14 – C; 15 – D
Câu 16 – 20:

Trả lời:
  • 16 – D; 17 – C; 18 – A; 19 – D; 20 – B
Câu 21 – 25:

Trả lời:
  • 21 – C; 22 – D; 23 – A; 24 – D; 25 – B
Câu 26 – 30:

Trả lời:

26 – A; 27 – B; 28 – D; 29 – B; 30 – C

Câu 31 – 35:

Trả lời:
  • 31 – B; 32 – D; 33 – A; 34 – A; 35 – C
Câu 36 – 40:

Trả lời:
  • 36 – C; 37 – B; 38 – A; 39 – A; 40 – D
Câu 41 – 45:

Trả lời:
  • 41 – B; 42 – C; 43 – C; 44 – A; 45 – B
Câu 46 – 50:

Trả lời:
  • 46 – A; 47 – D; 48 – A; 49 – B; 50 – D
  • Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế