Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 1

Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 1
Mời các bạn tham khảo thêm bài:
Câu 1 – 5:

Trả lời:
 • 1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – D; 5 – C
Câu 6 – 10:

Trả lời:
 • 6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – D; 10 – D
Câu 11 – 15:

Trả lời:
 • 11 – D; 12 – C; 13 – A; 14 – C; 15 – B
Câu 16 – 20:
Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng - Đề 1

Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 1

Trả lời:
 • 16 – A; 17 – C; 18 – A; 19 – B; 20 – D
Câu 21 – 25:

Trả lời:
 • 21 – D; 22 – A; 23 – A; 24 – A; 25 – D
 • Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 1
 • Câu 26:
  • D
  Câu 27:
  • A
  Câu 28:
  • D
  Câu 29:
  • C
  Câu 30:
  • C
  Câu 31:
  • A
  Câu 32:
  • C
  Câu 33:
  • C
  Câu 34:
  • D
  Câu 35:
  • A
  Câu 36:
  • C
  Câu 37:
  • D
  Câu 38:
  • B
  Câu 39:
  • D
  Câu 40:
  • B
  Câu 41:
  • B
  Câu 42:
  • B
  Câu 43:
  • B
  Câu 44:
  • A
  Câu 45:
  • D
  Câu 46:
  • C
  Câu 47:
  • D
  Câu 48:
  • B
  Câu 49:
  • C
  Câu 50:
  • B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Cao Bằng – Đề 1