Đề thi thử môn Toán trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Một số câu hỏi trong đề thi

Xem thêm ========>

Đề thi thử môn Toán trường THPT Phú Nhuận – TP.HCM lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Thăng Long – Hà Nội lần 1 – 2018
Câu 8: 
Vào 4 năm trước, chị Thương có gửi vào ngân hàng một số tiền là 20 triệu đồng theo hình thức lãi kép có kỳ hạn. Số tiền hiện tại chị nhận được là 29,186792 triệu đồng. Biết rằng, lãi suất ngân hàng tại thời điểm mà chị Thương gửi tiền là 0,8 %/tháng. Hỏi kỳ hạn mà chị Thương đã chọn là bao nhiêu tháng?

Câu 32: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số thỏa mãn số đó có 3 số chữ chẵn và số đứng sau lớn hơn số đứng trước.

Đề thi thử môn Toán trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018