Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018


Câu 49
: Một người lần đầu gửi ngân hàng 200 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 4% / quý và lãi từng quý sẽ được nhập vào vốn. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 150 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Hỏi tổng số tiền người đó nhận sau hai năm kể từ khi gửi thêm tiền lần hai là bao nhiêu?

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 1 – 2018