Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018
Câu 10:
Cho tứ diện 0.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông gốc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – lần 3 – 2018