Đề thi thử môn Toán trường Phòng khảo Thí và Kiểm Định – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường Phòng khảo Thí và Kiểm Định – Bắc Ninh lần 1 – 2018

Câu 44: Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 6cm, chiều dài lăn là 25cm (hình bên). Sau khi lăn trọn 10 vòng thì trục lăn tạo nên một bức tường phẳng một diện tích là:

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường Phòng khảo Thí và Kiểm Định – Bắc Ninh lần 1 – 2018