Unit 2: Personal Experiences

 Unit 2: Personal Experiences

Unit 3: A Party

READING

Before you read

Work in pairs. Look at the pictures below and guess what is happening in the each of them. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các hình dưới đây và đoán những gì đang xảy ra ở mỗi hình.)

Picture a: A man is pointing at a bank-note, saying something.

Picture b: A man is giving a girt some money to buy a hat.

Picture c. A girl is holding a bank-note, thinking about something.

Picture d: A girl is watchingT.V, on which a woman is wearing the hat she likes.

Picture e: A girl is at the hatter’s buying a hat.

Picture f: A girl is stealing something in boy’s bag.

While you read

Read the stop, and then do the tasks that follow. (Đọc câu chuyện và sau đó làm bài lập sau.)

Unit 2: Personal Experiences

Unit 2: Personal Experiences

MY MOST EMBARRASSING EXPERIENCE

My most embarrassing experience happened a few years aso. when I was a grade 9 student. In those days, my biggest dream was a red hat – a floppy cotton hat like the one my pop star idol wore in her video clip. I thought I would look great in it.

My father knew this, so on my birthday he gave me some money so that I could buy the hat for myself. I was extremely excited and decided to go to the shop at once. I got on the bus and sat down next to a schoolboy about my age. The boy glanced at me and turned away. There was a sneaky look on his face, but I didn’t think much about it. I was busy imagining how I would look in the hat. After a while, I turned round and noticed that the boy’s schoolbag was open. Inside it, I saw a wad of dollar notes exactly like the ones my father had given me. I quickly looked into my own bag – the notes had gone! 1 was sure that the boy was a thief. He had stolen my money. I didn’t want to make a fuss, so I decided just to take my money back from the schoolboy’s bag, without saying a word about it. So I carefully put my hand into the boy’s bag, took the notes and put them in my own bag.

With the money I bought the pretty hat of my dreams. When I got home, I showed it to my father.

“How did you pay for it?” he asked.

“With the money you gave me for my birthday, of course. Dad,” I replied.

“Oh? What’s that then?” he asked, as he pointed to a wad of dollar notes on the table.

Can you imagine how 1 felt then?

Điều đáng xấu hổ nhất của tôi

Điều đáng xấu hổ nhất của tôi đã xảy ra cách đây vài năm, khi tôi còn là một học sinh lớp 9. Tronegnhững ngày đó, ước mơ lớn nhất của tôi là có được một chiếc mũ màu đỏ, một chiếc mũ bằng bông mềm như một trong những ngôi sao nhạc pop, Thần tượng của tôi đội trong video clip của cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy rất tuyệt khi đội nó.

Cha tôi biết điều này, vì vậy vào ngày sinh nhật của tôi, ông đã cho tôi một số tiền để tôi có thể mua chiếc mũ cho chính mình. Tôi rất vui mừng và quyết định đi đến cửa hàng ngay lúc ấy. Tôi đã lên xe buýt và ngồi xuống bên cạnh một cậu học sinh cùng độ tuổi với tôi. Cậu bé liếc nhìn tôi và quay đi. Có một cái nhìn lén lút trên gương mặt của cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Tôi đang bận tưởng tượng làm thế nào khi tôi đội chiếc mũ đỏ. Sau một lúc, tôi quay lại và nhìn thấy chiếc cặp của cậu bé đã được mở. Bên trong đó, tôi thấy một nắm đô la ghi chú chính xác giống như những tờ đô la mà cha tôi đã trao cho tôi. Tôi nhanh chóng nhìn vào những tờ ghi chú trong túi của tôi nhưng chúng đã biến mất. Tôi chắc chắn rằng cậu bé là một tên trộm. Cậu ấy đã lấy trộm tiền của tôi. Tôi không muốn làm ổn ào lên, vì vậy tôi quyết định chỉ lấy tiền của tôi trở lại từ túi của cậu ấy. mà không nói một lời nào về nó. Nên tôi cẩn thận đặt tay vào túi của cậu ấy, lấy các ghi chú và đặt nó trở lại vào trong túi của riêng tôi.

 

Với số tiền tôi đã mua chiếc mũ xinh đẹp như mơ của tôi. Khi về nhà tôi đã khoe với cha tỏi.

Cha tôi hỏi: “Làm thế nào con trả tiền cho chiếc mũ đó?”

Tôi trả lời: “Thưa cha, tất nhiên là với số tiền cha dã cho nhân ngày sinh nhật của con”. Ông chỉ vào một nắm đô la ghi chú trên bàn và hỏi: “Ồ? Kia là cái gi?” Bạn có thể tưởng tượng tôi cảm thấy thế nào sau đó không?

Task 1. The words/ phrases in the box all appear in the passage. Use them to fill in the blanks in the sentences (Tất cả các từ/ cụm từ trong khung xuẩl hiện ở đoạn văn. Dùng chúng đế âứn vào chỗ trong ờ các câu.)

making a fuss      sneaky     glanced     embarrassing      idols

1. The girl was so shy that she didn’t look at him in the face. She just …………at him and looked away.

2. She complains noisily about anything she doesn’t like. She is the type of person who is always ………..                             .

3. She was in a very …………situation. She felt so stupid and didn’t know what to say.

4. Teenaeers nowadays often have their own………..who they really love and imitate in different ways.

5. I don’t like the look of that man. There is something…………about him.

1. glanced      2. making a fuss          3. embarrassing           4. idols              5. sneaky

Task 2. Work in pairs. Put the pictures of the events (on page 22) in the order they happened in the story. (Làm việc theo cặp. Đặt những tranh cùa sự kiện (ở trang 22) theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trong câu chuyện. )

Picture 1 – d                   Picture 2 – b                          Picture 3 – f

Picture4-e                       Picture 5 – a                          Picture 6-c

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What did she wish to have when she was in trade 9?

–  A red floppy cotton hat.

2. Who gave her money on her birthday?

–  So that she could buy the hat for herself/ to buy the hat for herself.

3. Why did she decide to take the money from the boy’s bag?

–  A wad of dollar notes exactly like the ones her father had given her before.

4. What did she do with the money?

–   Because she didn’t like to make a fuss.

5. What did she discover when she came back home?

–  She bought her hat with it.

After you read

Discussion the question: What do you think the girl had to do after she discovered that the money she had taken from the boy’s bag was not hers? (Làm việc theo nhóm. Thảo luận những câu hỏi. Em nghĩ cô gái phải làm gì sau khi cô khám phá ra tiền cô lấy ở cặp của cậu bé không phải là tiền của cò.)

*  Suggestions

  • She might feel embarrassed because that was not her money
  • Perhaps the girl could place a notice on a local newspaper to apologize the boy and contact him to give the money back.
  • Perhaps the girl might want to tell her father the truth and ask him for help.

*  Suggestions

  • Perhaps she could come to the police station, tell the police the truth and ask them for help.
  • Maybe the girl could get on the same bus next day and look for the boy to return him the money.

Thảo luận cho bài: Unit 2: Personal Experiences