Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Xin chào. Tên mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc. Có nhiều tòa nhà lớn hiện đại và nó rất ồn ào.

Xem thêm: Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

REVIEW 4 (ÔN TẬP 4)

1. Nghe và đánh dấu chọn

1. B            2. C

Audio script

1. Mai: What would you like to eat, Quan?

Quan: I’d like to eat some sandwiches.

Mai: How many would you like?

Quan: Two, please. I’m hungry.

2. Phong: Would you like to visit the zoo, Mai?

Mai: No, not today.

Phong: Which place would you like to visit, the museum or the pagoda?

Mai: I’d like to visit the museum.

Phong: OK. Let’s go together.

2. Nghe và điền số

a 2              b 1              c 4              d 3

Audio script

1. Linda: How can I get to the post office, Phong?

Phong: Go straight ahead. Then turn right at the end of the street.

It’s between the supermarket and the cinema.

Linda: Thanks a lot, Phongề Phong: You’re welcome.

2. Tony: Where’s Hoan Kiem Lake, Nam? Is it far from here?

Nam: Yes, it is. Do you want to go there?

Tony: Yes, I do. How can I get there?

Nam: You can take a bus from here.

3. Akiko: What’s your favourite season, Mai?

Mai: I like summer.

Akiko: What’s summer like in your country?

Mai: It’s often hot.

4. Linda: What did you do yesterday afternoon, Tom?

Tom: I went to the zoo.

Linda: What do you think of it?

Tom: It’s more exciting than I thought,

Linda: That’s great. I want to visit the zoo one day.

3. Nghe và hoàn thành

1. Today, the weather in Ha Noi is cold and windy.

Hôm nay, thời tiết ở Hà Nội lạnh và có gió.

2. Linda would like to eat some rice and fish and drink a glass of milk.

Linda muốn ăn một ít cơm và cá và uống một ly sữa.

4. Đọc và hoàn thành

Xin chào. Tên mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc. Có nhiều tòa nhà lớn hiện đại và nó rất ồn ào. Thường có kẹt xe trong suốt giờ cao điểm. Nhưng nó là một nơi rất náo nhiệt và mình thích sống ở đó.

Ông bà tôi sống ở Brooklyn, một thị trấn nhỏ cách Sydney 50km. Cuộc sống yên tĩnh và thanh bình ở đó. Có không nhiều người và có không nhiều phương tiện đi lại. Có nhiều cừu! Mọi người thì tốt và thân thiện.

Tôi thích sống ở Sydney, nhưng tôi cũng thích viếng thăm ông bà tôi

.
Where do they live?

(Họ sống ở đây?)

What’s the place like?

(Nơi đó thế nào?)

TonySydneybig/modern/noisy/exciting (lớn/hiện đại/ồn ào/náo nhiệt)
Tony’s grandparentsBrooklynsmall/quiet/peaceful (nhỏ/yên tĩnh/thanh bình)
5. Viết về bạn

Where do you live?     Bạn sống ở đâu

I live in coutryside.      Tôi sống ở miền quê

What’s it like?             Nó thế nào?

It’s quiet and peaceful.            Nó yên tĩnh và thanh bình

What are the people like?     Mọi người thế nào?

The people are nice and friendly.   Mọi người tốt và thân thiện

Do you enjoy living there? Why?/Why not?

Bạn có thích sống ở đó không? Tại sao?/Tạisao không?

Yes, I do. Because it’s quiet and peaceful.

Vâng, có. Bởi vì nó yên tĩnh và thanh bình.

Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Mary: Oh, that’s a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theatres and cinemas and museums.

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 4

1. Đọc và lắng nghe câu truyện

Miu: Hello, Chit. What are you doing?

Xin chào Chit. Bạn đang làm gì?

Chit: I’m talking to my cousin Mary in America.

Tôi đang nói chuyện với em họ tôi là Mary ở Mỹ

Miu: Hello, Mary. Do you remember me?

Miu: Xin chào Mary. Bạn có nhớ tôi không?

Mary: Hello, Miu. Yes, of course, I remember you. How are you?

Xin chào Miu. Vâng, tất nhiên rồi, mình nhớ bạn. Bạn khỏe không?

Miu: I’m very well.

Mình rất khỏe

Miu: Are you in New York?

Bạn Ở New York phải không?

Mary: No, I’m on vacation.

Không, mình đang đi nghỉ mát.

Miu: Where are you?

Bạn ở đâu?

Mary: I’m in Miami in Florida.

Mình Ở Miami, Florida.

Miu: Which one is nicer, New York or Miami?

Cái nào đẹp hơn, New York hay Miami?

Mary: Oh, that’s a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theatres and cinemas and museums. But Miami is warmer, and I like going to the beach.

Ồ, đó là một câu hỏi khó. New York thú vị hơn Miami. Có nhiều nhà hát, rạp chiếu phim và bảo tàng. Nhưng Miami ấm áp hơn, và mình sẽ đi đến bờ biển.

Miu: I see. Nice to talk to you, Mary. Bye!

Mình hiểu. Rất vui được nói chuyện với bạn, Mary à. Tạm biệt!

Mary: Bye!

Tạm biệt!

Miu: It was nice to talk to Mary.

Thật là vui được nói chuyện với Mary.

Chit: Was it? I didn’t talk to her!

Vui à? Mình không được nói chuyện với cô ấy!

Audio script

Miu: Hello, Chit. What are you doing?

Chit: I’m talking to my cousin Mary in America.

Miu: Hello, Mary. Do you remember me?

Mary: Hello, Miu. Yes, of course, I remember you. How are you?

Miu: I’m very well

Miu: Are you in New York?

Mary: No, I’m on vacation.

Miu: Where are you?

Mary: I’m in Miami in Florida.

Miu: Which one is nicer. New York or Miami?

Mary: Oh, that’s a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theatres and cinemas and museums. But Miami is warmer, and I like going to the beach.

Miu: I see. Nice to talk to you, Mary. Bye!

Mary: Bye!

Miu: It was nice to talk to Mary.

Chit: Was it? I didn’t talk to her!

2. Trả lời những câu hỏi

1. Chit đang làm gì?

He’s talking with Mary. Cậu ấy nói chuyện với Mary.

2. Mary sống ở đâu?

She lives in New York. Cô ấy sống Ở New York.

3. Bây giờ cô ấy ở nhà phải không?

No, she’s in Miami. Không, cô ấy sống ở Miami.

4. Cô ấy thích điều gì về New York?

She likes the theatres, cinemas and museums.

Cô ấy thích những nhà hát, rạp chiếu phim và bảo tàng.

5. Cô ấy thích gì ở Miami?

She likes the beach. Cô ấy thích bãi biển.

3. Sắp xếp lại những từ từ câu truyện

a. remember (nhớ) b. vacation (kỳ nghỉ) c. difficult (khó)

d. theatres (nhà hát) e. warmer (ấm áp hơn)

4. Đọc và hoàn thành

(1) don’t (2) town (3) more (4) than (5) like

A. Bạn sống ở thủ đô phải không?

B: Không, không phải.Tôi sống ở một thị trấn nhỏ.

A: Cái nào đẹp hơn, thị trấn của bạn hay thủ đô?

B: Thị trấn của tôi đẹp hơn. Nó nhỏ hơn và thanh bình hơn.

A: Bạn có thích thủ đô không?

B: Vâng, có. Nó nhiều thú vị hơn thị trấn của tôi.

A: Bạn muốn sống ở đókhông?

B: Thật sự không.

5. Thực hành theo cặp. Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn

6. Đọc và nối.

1 – c Thị trấn của bạn nhỏ hơn thủ đô phải không?

Vâng, đúng rồi.

2-e Bạn có thích sống ở đó không?

Vâng, có.

3 – a Tại sao bạn thích nó?

Bởi vì nó thanh bình.

4  – b Bạn có muốn sống ở thủ đô không?

Không, không muốn

5-d Tại sao không?

Bởi vì nó quá ồn ào

 

 

Thảo luận cho bài: Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới