Chất thép và chất tình trong thơ Hồ Chí Minh

Chất thép và chất tình trong thơ Hồ Chí Minh

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Nét đẹp tâm hồn tác gia Hồ Chí Minh trong Nhật ký trong tù

 Câu hỏi: Nghĩ về tập thơ “NKTT” của Hồ Chí Minh, nhà phê bình Hoài Thanh từng viết: “Khi Bác nói trong thơ có thép, ta cũng cần tìm hiểu thế nào là thép ở trong thơ. Có lẽ phải hiểu một cách rất linh hoạt mới đúng. Không phải cứ nói chuyện thép, lên giọng thép mới có tinh thần thép”. 
Anh (Chị) hiểu ý kiến trên như thế nào ? Qua việc bình giảng bài thơ “Giải đi sớm” hãy làm sáng tỏ nhận xét trên.

 Chất thép và chất tình trong thơ Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
I. Mở bài:
Nghĩ về tập thơ “NKTT” …thần thép”. Lời nhận xét của Hoài thanh vừa khái quát được nội dung cảm hứng của tập thơ “NKTT” vừa lột tả được tinh thần của của mỗi vần thơ trong tập “NKTT”. “Giải đi sớm” tiêu biểu cho tâm hồn cốt cách của HCM – một bài thơ không nói chuyện thép, nên giọng thép mới có tinh thần thép.
II. Thân bài:
    1. Xuất xứ bài thơ: ( xem lại bài học trước)
    2. Giải thích ý kiến của bài thơ.
– Lời nhận xét của Hoài Thanh khẳng định Bác có nói trong thơ có thép, điều này chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong bài thơ “Cảm tưởng đọc thiên gia thi”
“Cổ thi thiên ái thiên nhiên nữ
Sơn, thuỷ, yên, hoa, tuyết, nguyệt, phong.
Hiện đại thi trung ưng hữu thiết Thi gia dã yếu diệc xung phong”
(Thơ xưa thiên về yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Núi, sông, khói, sóng, hoa, tuyết, trăng, gió
Thơ hiện đại cần có thép 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong)
=> HCM không hề phủ nhận những đề tài thiên nhiên, trong thơ Người chỉ nhận xét thơ xưa quá thiên về thiên nhiên đẹp mà quên đi bao nhiêu điều khác, thơ hiện đại bên cạnh đề tài thiên nhiên cần có thêm tinh thần thép.
– Nhà phê bình Hoài Thanh không chỉ đòi hỏi người đọc phải hiểu một cách linh hoạt uyển chuyển chất thép trong thơ Bác tránh khiên cưỡng cứng nhắc, mà còn chỉ ra hai dạng biểu hiện của chất thép trong thơ Bác:
+ Có khi chất thép được biểu hiện trực tiếp qua việc “nói giọng thép” “Lên giọng thép”. Trong tập nhật kí, bên cạnh bài thơ “Cảm tưởng đọc thiên gia thi” trực tiếp nói chuyện thép, chỉ có vài bài thơ “lên giọng thép”:
“Kiên trì và nhẫn nại
Không chịu lùi một phân
Vật chất tuy đau khổ
Không nao núng tinh thần”
(Nghe tiếng giã gạo)
“Nghĩ mình trong bước gian truân
Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng”
(Tự khuyên mình)
+ Bên cạnh đó phần lớn các từ thơ trong tập “NKTT” đều thể hiện một chất thép gián tiếp qua đề tài thiên nhiên. Đó là những bài thơ “không nói chuyện thép, lên giọng thép mà vẫn nồng nàn tinh thần thép”, tiêu biểu là bài “Giải đi sớm”.
Chất thép và chất tình trong thơ Hồ Chí Minh

Chất thép và chất tình trong thơ Hồ Chí Minh

3. Bình giảng bài thơ ( Xem chi tiết tại đây ).
=> “Không nói chuyện thép, không nên giọng thép nhưng vẫn nồng nàn tinh thần thép”.

Chất thép và chất tình trong thơ Hồ Chí Minh

III. Kết bài
Lời nhận xét của Hoài Thanh đã chỉ ra những dạng biểu hiện tinh tế của chất thép trong “NKTT” của HCM, một chất thép khi được bộc lộ trực tiếp qua việc nói chuyện thép”, “lên giọng thép”, khi được bộc lộ gián tiếp qua đề tài thiên nhiên trong thơ Bác mà bài thơ “Giải đi sớm” là một hiện thân cụ thể độc đáo. ý kiến của Hoài Thanh dù chưa chỉ ra được mối quan hệ giữa
chất thép và chất tình trong thơ Bác như lời nhận xét của nhà thơ Hoàng Trung Thông nhưng vẫn là một nhận xét sâu sắc và có sức thuyết phục về sáng tác của HCM trong hoàn cảnh thử thách nghiệt ngã.

Thảo luận cho bài: Chất thép và chất tình trong thơ Hồ Chí Minh