Soạn bài: Cảnh khuya và Rằm tháng giêng

Cảnh khuya và Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh Cảnh khuya và Rằm tháng riêng là hai bài thơ thất ngôn tứ tuyệt hay được Bác viết trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Hai bài thơ thể hiện...

Soạn bài: Đi đường

Soạn bài Đi đường của Hồ Chí Minh Bài thơ “Đi đường” – “Tẩu lộ” không chỉ là bức tranh về con đường chuyển lao đầy rẫy nhọc nhằn trở ngại, đó còn là bức tranh chân dung tinh...

Soạn bài: Ngắm trăng

Soạn bài Ngắm trăng của Hồ Chí Minh “Ngắm trăng” không chỉ là một bài thơ tả cảnh đơn thuần. Thi phẩm còn là một bức tranh chân dung tinh thần tự họa của Hồ Chí Minh Mời các...

Soạn bài: Tức cảnh Pác Bó

Soạn bài Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh Tức cảnh Pác Bó giúp chúng ta hiểu thêm về một quãng đời hoạt động của Bác Hồ. Vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, Bác vẫn sống ung dung,...

Hướng dẫn soạn bài: vi hành (Hồ Chí Minh)

Vi hành I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta một sự nghiệp văn chương lớn lao về tầm vóc, phong phú, đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong...

Soạn bài tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Soạn bài tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Soạn bài tự do của P.Ê-luy-a I. Tác giả 1. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc (1890 – 1969) là người anh hùng giải phóng...

Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh (mẫu 2)

Đề bài: Phân tích bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh Phân tích bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm(mẫu 2) Đề bài  Ngục trung nhật kí là một tập nhật kí bằng thơ, một mặt ghi...