Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp )

IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp – Hình thành sớm và phát triển mạnh trong thời kì CNH, HĐH. – Giá trị sx công nghiệp tăng mạnh,  chiếm 21% GDP công nghiệp cả nước (2002) –...

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ – Vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm đồng bằng châu thổ màu mỡ giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ. Bắc Trung Bộ. – Diện tích...

Bài 18: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ ( tiếp )

IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: – Tập trung phát triển công nghiệp khai thác và năng lượng. – Khai thác gắn liền với công nghiệp chế biến, một phần phục vụ xuất khẩu. 2....

Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ: – Nằm ở phía Bắc nước ta. – Phía Bắc giáp Trung Quốc. – Phía Tây giáp Lào. – Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ. – Nam giáp Đồng...

Bài 15: Thương mại và Du lịch

I . Thương mại 1. Nội thương – Phát triển mạnh, không đều giữa các vùng, với hàng hoá đa dạng, phong phú . – Mạng lưới lưu thông hàng hóa có ở khắp các địa phương . – Hà Nội...

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

MỤC TIÊU BÀI HỌC  1. Kiến thức – Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp. – Biết sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm ....
TOP