Phân tích bài Bài toán dân số của Thái An

Đề bài: Phân tích – Bình luận bài Bài toán dân số của Thái An Bài làm  Quá khứ với hiện tại, hôm qua và hôm nay nằm trông sự phát triển liên tục của thời gian, có sự kế...

Phân tích bài thơ Quê Hương của Tế Hanh

Đề bài: Phân tích – Bình luận bài thơ Quê Hương của Tế Hanh Bài làm  Quê hương là nguồn cảm xúc rất thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người . Bởi vậy trong số những bài thơ hay...

Cảm nhân về bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. Bài làm  Trước hết, ta cần hiểu vì sao tác giả bài thơ lại mượn “lời con hổ ở vườn bách thú”? Chú thích cho một hình tượng...

Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu

Đề bài: Phân tích – Bình luận bài thơ Khi con tu hú của Tô Hữu  Bài làm  Tự do, vốn là khao khát của con người, từ xưa đến nay vốn thế. Nó tha thiết và thiêng liêng....

Phân tích bài thơ Đi Đường của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích – Bình luận bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh Bài làm  Đi đường là một trong số những bài thơ tiêu biểu của tập Nhật kí trong tù. Bởi vì cùng với bao...
TOP