Ứng động

 GIẢI BÀI TẬP ỨNG ĐỘNG I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU IIỎI SÁCII GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1 a)...

Hướng động

GIẢI BÀI TẬP HƯỚNG ĐỘNG I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU IIỎI SÁCII GIÁO KHOA A. PHẤN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ Quan sát hình 23.1 và trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về sự...

Cân bằng nội môi (tiếp)

 GIẢI BÀI TẬP CÂN BẰNG NỘI MÔI I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ Điền các bộ phận dưới đây vào các ô hình chừ nhật thích hợp...

Sự tuần hoàn máu (tiếp)

GIẢI BÀI TẬP TUẦN HOÀN MÁU TIẾP THEO I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHÁN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ Nghiên cứu bủng 19.1 và tra lời các câu hỏi dưới đây: –...

Sự tuần hoàn máu

GIẢI BÀI TẬP SỰ TUẦN HOÀN MÁU I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ – Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt dầu từ tim) trên sơ...

Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

 SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIẢO KHOA A. PHÂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào. Trả lời:...

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (tiếp)

GIẢI BÀI TẬP BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ▼ Dựa vào các con đường lây nhiễm, muốn phòng tránh bệnh do uirut thì phải thực...

Virut gây bệnh Ứng dụng của virut trong thực tiễn

 GIẢI BÀI TẬP VIRUT GÂY BỆNH  ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ▼ Nguyên nhân gì khiến cho bình nuôi vi khuẩn đang dục (do...

Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ

GIẢI BÀI TẬP SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU THẢO LUẬN ▼ Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một sô loại tế...
SOANBAI123
TOP