Suy nghĩ về trí và nhân

Suy nghĩ về trí và nhân qua câu chuyện sau: “Thầy Từ Lộ đến bái kiến đức Khổng Tử. Khổng Tử liền hỏi: – Thế nào là người trí, thế nào là người nhân? Tử Lộ thưa:  – Người...

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Vùng Bắc Trung Bộ (BTB) là một trong 7 vùng kinh tế được Chính phủ giao lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã...

Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí quan trọng về Kinh Tế, quốc phòng. Thiên nhiên phong phú tạo điều kiện cho vùng phát triển một nền Kinh Tế đa dạng, đặc biệt là Kinh Tế biển nhưng...

Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (phần 1) Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Nông nghiệp : Chăn nuôi bò , khai thác và nuôi trồng thủy sản...

Bài 30: Vùng Tây Nguyên

Bài 30: Vùng Tây Nguyên Xem thêm: Vùng Tây Nguyên (Tiếp) I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Diện tích: 54,7 nghìn km2, (chiếm 16,5% diện tích cả nước) Số dân 5.5 triệu người (6,1% dân...
TOP