Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

BÀI 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ I. Số dân Việt Nam là quốc gia đông dân (hơn 90 triệu người – 2014), đứng thứ 3 ở Đông Nam Á , thứ 8 ở Châu Á và...

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

ĐỊA LÝ VIỆT NAM – ĐỊA LÝ DÂN CƯ BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM MỤC TIÊU: Nêu được một số đặc điểm về dân tộc: Việt nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có đặc...

Kể chuyện lớp 5 Người đi săn và con Nai

Đề bài: Dựa theo tranh và lời chú thích đã cho ở dưới mỗi bức tranh, em hãy kể lại từng đoạn truyện “Người đi săn và con nai”. Hướng dẫn 1- Bức tranh 1: Người đi săn chuẩn...
TOP