Đề và đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia 2018

Là môn thi cuối cùng của đề tổ hợp Khoa học tự nhiên, đề Sinh gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong 50 phút. Dưới đây là Đề và đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia 2018

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia
[Caption][Caption]

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 2

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 3
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 4

Mã đề 206:

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 5

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 6

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 7

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 8

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 9Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 10Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 11
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 12
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 13

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 14
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 15
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 16Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 17Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 18Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 19Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 20Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 21Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 22

Tuyển sinh 247, HOCMAI

Thảo luận cho bài: Đề và đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia 2018