Đề và đáp án môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2018

Hóa học là một môn thi thứ hai trong bài tổ hợp Khoa học tự nhiên. Đề được đánh giá khó, nhất là 10 câu cuối.

Đáp án các mã đề còn lại:

Thảo luận cho bài: Đề và đáp án môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2018