Đáp án đề thi Toán THPT quốc gia 2018

30 câu đầu được đánh giá dễ, thí sinh dễ dàng kiếm 6 điểm. 20 câu còn lại là thách thức với rất nhiều em.

Thảo luận cho bài: Đáp án đề thi Toán THPT quốc gia 2018