Đề và đáp án môn Vật lý thi THPT quốc gia 2018

Đề Vật lý gồm 40 câu, trong đó 20 câu đầu dễ kiếm điểm, còn lại là câu khó dành cho học sinh khá, giỏi. Dưới đây là đề và đáp án môn Vật lý thi THPT quốc gia 2018

Tham khảo thêm đáp án các mã đề:

Thảo luận cho bài: Đề và đáp án môn Vật lý thi THPT quốc gia 2018