Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia năm 2018

Trọng tâm câu hỏi phần lịch sử Việt Nam thuộc giai đoạn 1945-1975, với nhiều sự kiện như: chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Bắc…

Đáp án:

Thảo luận cho bài: Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia năm 2018