Đề thi Thử HSG lớp 9 cấp tỉnh môn Văn tỉnh Long An

Đề thi Thử HSG lớp 9 cấp tỉnh môn Văn tỉnh Long An

Câu 1: Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi. ( 4 điểm)

“ Chị Thao hát : “ Đây Thăng Long, đây Đông Đô…Hà Nội…”(1). Nhạc sai bét, còn giọng thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào (2) . Nhưng chị lại có ba quyển sổ dày, chép bài hát (3). Rỗi là ngồi chép bài hát (4). Thậm chí, say mê chép cả những lời tôi tự bịa ra nữa”(5).

( Lê Minh Khuê – Những ngôi sao xa xôi).

Đề thi Thử HSG lớp 9 cấp tỉnh môn Văn tỉnh Long An

a/ Chỉ ra câu rút gọn?

b/ Tìm từ ghép trong các câu: “Nhạc sai bét, còn giọng thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào . Nhưng chị lại có ba quyển sổ dày, chép bài hát”. ?

c/ Về hình thức, các câu trong đoạn trích được liên kết nhau bởi phép liên kết nào? Chỉ ra từ ngữ thể hiện phép liên kết đó ?

Câu 2: ( 4 điểm) Viết một đoạn văn khoảng 10 dòng  trình bày cảm nhận của em về khổthơ sau:

“ Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình.”

( Trích Ánh trăng – Nguyễn Duy)

Câu 3: ( 12 điểm) Em có suy nghĩ gì về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua bài thơ “ Bếp lửa” ( Bằng Việt) và “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” (Nguyễn Khoa Điềm),

—Hết—

Thảo luận cho bài: Đề thi Thử HSG lớp 9 cấp tỉnh môn Văn tỉnh Long An