Đề số 9: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB-NC

Đề số 9: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB-NC

Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 CB – NC

Thời gian làm bài: 45′

A/ Phần chung (6,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
a/Tốc độ góc là gì?
b/ Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.
c/ Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số.
Câu 2: (1,0 điểm) Phát biểu và viết biểu thức định luật định luật vạn vật hấp dẫn?
Câu 3: (1,0 điểm) Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng.?
Câu 4: (2,0 điểm) Vật có khối lượng 2 kg đặt trên mặt bàn nàm ngang .Hệ số ma sát trượt giữa vật và bàn là 0.25. Tác dụng một lực 6 N song song mặt ban lên vật làm vật chuyển động từ trạng thái nghỉ đi được đoạn đường 100m .Cho g= 10 m/s2. Tính tốc độ chuyển động của vật ?

Đề số 9: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB-NC

Đề số 9: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB-NC

B/ Phần riêng (4,0 điểm)
I. Phần dành cho chương trình chuẩn
Câu 5: (1điểm) Một vật nhỏ rơi tự do từ một quả khí cầu ở độ cao 125m xuống đất. Sau 5s nó rơi xuống đất. Tính gia tốc rơi tự do
Câu 6 :(1điểm) Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 18km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 2m/s. Tính vận tốc của thuyền đối với bờ ?
Câu 7 : (1điểm) Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15cm và có độ cứng 100N/m.Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 10N để nén lò xo.Khi ấy,chiều dài của lò xo là bao nhiêu?
Câu 8 :(1điểm) Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực F1= 4N, F2= 5N và F3=6N.Trong đó F1, F2cân bằng với F3 .Hợp lực của hai lực F1, F2 bằng bao nhiêu ?
II. Phần dành cho chương trình nâng cao
Câu 5 (1điểm): Một ôtô từ Hà nội đến Hải phòng với tốc độ trung bình là 40km/h, sau đó đi từ Hải Phòng về Hà Nội với tốc độ trung bình là 60km/h.Tính tốc độ trung bình của ôtô trong cả hành trình đó ?
Câu 6 :(1điểm) Một chất điểm chuyển động dọc theo trục ox, theo phương trình x=2t+3t2 trong đó x(m),t(s). Tính vận tốc tức thời của chất điểm lúc 3s?
Câu 7 :(1điểm) Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 12N. Góc hợp giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực có độ lớn bằng 12N?
Câu 8 :(1điểm) Một xe có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (xem như một cung tròn) với tốc độ dài 36km/h. Biết bán kính cong của cầu vượt là 50m. Hãy xác định áp lực của xe vào mặt đường tại điểm cao nhất. Lấy g = 10m/s2.

Đề số 9: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB-NC có giải chi tiết

Thảo luận cho bài: Đề số 9: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB-NC