Đề số 5: Đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ 1

Đề số 5: Đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ 1

Đề số 6: đề kiểm tra vật lý lớp 10 tự luận học kỳ I

Thời gian làm bài: 45′

I. Phần chung : (Dành cho tất cả các thí sinh) (6,0 điểm)
Câu 1 : (2,0 điểm)
Sự rơi tự do là gì ? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do. Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do .
Câu 2: (1,0 điểm)
Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn, Viết hệ thức của lực hấp dẫn .
Câu 3 : (1,0 điểm)
Tổng hợp lực là gì ? Phát biểu quy tắc hình bình hành .
Câu 4 : (2,0 điểm) Người ta kéo 1 cái thùng có
khối lượng 55 kg theo phương ngang
với lực 220N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang.Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng ngang là 0,35. Tính gia tốc của thùng lấy g = 9,8 m/s2.
II. Phần riêng
A. Phần dành cho cơ bản (4 điểm)
Câu 5 : (1,0 điểm)
Khi ô tô đang chạy với vận tốc 54km/h trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc của ô tô chỉ còn 36km/h. Tính gia tốc của ô tô.
Câu 6: (1,0 điểm) Chiều dài kim phút của một chiếc đồng hồ là 1,5cm.
Hãy tính: Tốc độ góc, tốc độ dài của kim phút .
Câu7: (1,0 điểm) Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm.Khi bị nén lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N.Xác định hệ số đàn hồi của lò xo ?
Câu 8: (1,0 điểm) Hai lực của 1 ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Tính momen của ngẫu lực
B. Phần dành cho nâng cao (4 điểm)
Câu 5 : (1,0 điểm) Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m/s2. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180m. Tính thời gian từ lúc thả vật đến lúc chạm đất?
Câu 6: (1,0 điểm)Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì giảm đều tốc độ cho đến khi dừng lại. Biết rằng sau quãng đường 50m, vận tốc giảm đi còn một nửa. Tính gia tốc của xe.
Câu7: (1,0 điểm) Hai lò xo: lò xo 1 dài thêm 2 cm khi treo vật m1 = 2kg, lò xo 2 dài thêm 3 cm khi treo vật m2 = 1,5kg. Tìm tỷ số k1/k2.
Câu 8: (1,0 điểm) Cho gia tốc rơi tự do ở sát mặt đất bằng g0 = 9,80 m/s2, bán kính Trái Đất là R = 6400 km. Tính gia tốc rơi tự do ở vị trí cách mặt đất một khảng h = 2R .

Đề số 5: Đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ 1 (có đáp án chi tiết)
Đề số 5: Đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ 1

Đề số 5: Đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ 1

Thảo luận cho bài: Đề số 5: Đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ 1