Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 CB – NC

Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 cơ bản – nâng cao

Đề số 11: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10 – Thuận Thành – Bắc Ninh

Thời gian làm bài: 45′

A/ Phần chung
Câu 1: (1 điểm) Chuyển động đều là gì?
Câu 2: (1 điểm) Sự rơi tự do là gì? nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.
Câu 3: (2 điểm)
a/ Phát biểu định luật II Newton. Viết biểu thức.
b/ Dưới tác dụng của lực F1 = 20N vật chuyển động với gia tốc a1 = 0,2m/s2. Nếu vật chịu tác dụng của mọt lực F2 = 10N thì vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu.
Câu 4: (2 điểm)
a/ Phát biểu định luật Húc? Viết biểu thức?
b/ Một lò xo có độ cứng k = 150N/m và chiều dài tự nhiên 15cm. Một đầu cố định đầu kia chịu một lực kéo 4,5N. Xác định chiều dài lúc sau của lò xo?
B/ Phần riêng cơ bản:
Câu 5: (1 điểm) Một vật có khối lượng m được thả rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g =10m/s2. Xác định vận tốc của vật khi chạm đất.
Câu 6: (1 điểm) Lập phương trình chuyển động thẳng đều của ô tô theo chiều dương có v = 10m/s và lúc t = 1s thì x = 20m.
Câu 7: (1 điểm) Một ô tô chạy với vận tốc dài không đổi trên một đường băng tròn. Biết rằng đường kính quỹ đạo của xe bằng 56,4m và gia tốc của nó bằng 8,03m/s2. Tính tốc độ dài của ô tô.
Câu 8: (1 điểm) Một quả cầu đồng chất có khối lượng 5kg được treo vào tường nhờ sợi dây. Dây hợp với tường một góc 30o. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2. Tính lực căng T của dây.

Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 cơ bản - nâng cao

Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 cơ bản – nâng cao

C/ Phần riêng nâng cao:
Câu 9: (1 điểm) Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động
x = 25 + 2t + t2 với x tính bằng m thời gian tính bằng giây. Vận tốc của vật bằng bao nhiêu khi t = 30s.
Câu 10: (1 điểm) Từ mặt đất người ta ném một hòn sỏi lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 20m/s. Tính độ cao cực đại mà hòn sỏi đạt được.
Câu 11: (2 điểm) Hai vật m1 = 5kg; m2 = 3kg tiếp xúc nhau trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát µ = 0,28. Tác dụng lực đẩy F = 35N theo phương ngang vào m1 (hình vẽ). Lấy g =10m/s2
a/ Tính gia tốc của hệ vật.
b/ Tìm lực tương tác giữa hai vật khi chuyển động.
Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 CB - NC

Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 CB - NC

Thảo luận cho bài: Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 CB – NC